Restaurants

Click on an image to see more detail

Bamboo Wing

Bamboo Wing

Café Gió và Nước

Café Gió và Nước

Kontum Indochine Café

Kontum Indochine Café

Lá Hẹ Restaurant - Bistro -Chicland Hotel

Lá Hẹ Restaurant - Bistro -Chicland Hotel

Naman Hay Hay Restaurant & Bar - Vn

Naman Hay Hay Restaurant & Bar - Vn

Nhà hàng Rộc Vòn

Nhà hàng Rộc Vòn

Nhà hàng tre Ting Xi

Nhà hàng tre Ting Xi

Roc Von Restaurant

Roc Von Restaurant

Wind and Water Bar

Wind and Water Bar

Bamboo Wing - Vn

Bamboo Wing - Vn

InterContinental Phu Quoc

InterContinental Phu Quoc

Kontum Indochine Café - Vn

Kontum Indochine Café - Vn

Muong Thanh Bamboo Restaurant

Muong Thanh Bamboo Restaurant

Nhà hàng Lá Hẹ - Trà house_ Khách sạn Chicland

Nhà hàng Lá Hẹ - Trà house_ Khách sạn Chicland

Nhà hàng Sơn La

Nhà hàng Sơn La

Nocenco Cafe

Nocenco Cafe

Son La Restaurant

Son La Restaurant

Wind and Water Café

Wind and Water Café

Bar Gió và Nước

Bar Gió và Nước

InterContinental Phú Quốc - Vn

InterContinental Phú Quốc - Vn

Kontum Indochine Wedding Restaurant

Kontum Indochine Wedding Restaurant

Naman Hay Hay Restaurant & Bar

Naman Hay Hay Restaurant & Bar

Nhà hàng Mường Thanh Bamboo

Nhà hàng Mường Thanh Bamboo

Nhà hàng tiệc cưới Kontum Indochine

Nhà hàng tiệc cưới Kontum Indochine

Nocenco Cafe - Vn

Nocenco Cafe - Vn

Ting Xi Bamboo Restaurant

Ting Xi Bamboo Restaurant

Architecture Firm | VTNarchitects.net | Ho Chi Minh City

hcmc@vtnaa.com

Phone: 028 6287 4411

© 2020 by VTN Architects, All Rights Reserved

  • Black Facebook Icon
  • Black LinkedIn Icon