Silver Cloud Resort - Cúc Phương

1/8

Description


Khu nghỉ dưỡng tại Vườn Quốc gia Cúc Phương thuộc tỉnh Ninh Bình, thuộc Đồng bằng sông Hồng của Việt Nam. Cúc Phương là vườn quốc gia đầu tiên của Việt Nam và là khu bảo tồn thiên nhiên lớn nhất cả nước. Vườn là một trong những địa điểm quan trọng nhất về đa dạng sinh học ở Việt Nam.

Architecture Firm | VTNarchitects.net | Ho Chi Minh City

hcmc@vtnaa.com

Phone: 028 6287 4411

© 2020 by VTN Architects, All Rights Reserved

  • Black Facebook Icon
  • Black LinkedIn Icon