Silver Cloud Resort - Cúc Phương

Description


Khu nghỉ dưỡng tại Vườn Quốc gia Cúc Phương thuộc tỉnh Ninh Bình, thuộc Đồng bằng sông Hồng của Việt Nam. Cúc Phương là vườn quốc gia đầu tiên của Việt Nam và là khu bảo tồn thiên nhiên lớn nhất cả nước. Vườn là một trong những địa điểm quan trọng nhất về đa dạng sinh học ở Việt Nam.