An House

1/5

Description

010.


Tình trạng: Hoàn thành 2015

Chương trình: Cư trú

Địa điểm: Thanh Hóa, Việt Nam

Công ty kiến ​​trúc: Võ Trọng Nghĩa Architects (VNT Architects)

Diện tích: 767 m2

GFA: 203 m2

Khách hàng: Cá nhân

Nhà thầu: Công ty CP Ngôi nhà Gió và Nước

Architecture Firm | VTNarchitects.net | Ho Chi Minh City

hcmc@vtnaa.com

Phone: 028 6287 4411

© 2020 by VTN Architects, All Rights Reserved

  • Black Facebook Icon
  • Black LinkedIn Icon