Thạch nhũ tre

 Thạch nhũ tre
Thạch nhũ tre

Thạch nhũ là không gian tự do, không gian cộng đồng, được mọi người chia sẻ bình đẳng. Nó mở và miễn phí cho tất cả. Vì ý thức cộng đồng này, không gian trống phải là một không gian dễ thực hiện. Điều này được đặc trưng bởi sự đơn giản trong cấu trúc và chi phí sản xuất thấp. Ở đây, trong không gian này, chúng tôi sử dụng tre làm vật liệu duy nhất. Bamboo, với sự linh hoạt đặc biệt về cấu trúc, cho phép chúng tôi thực hiện dự án này với nguồn lực hạn chế (8 công nhân Việt Nam, với sự hỗ trợ của các kiến ​​trúc sư và sinh viên Việt Nam và Ý để xây dựng gian hàng trong vòng 25 ngày). Tính linh hoạt này vượt ra ngoài các cấu trúc. Tre giúp tạo nên một không gian giàu tính liên kết với vẻ đẹp của thiên nhiên, với nắng, gió và biển cả. Vì lý do đó, không gian tre này dễ dàng trở thành thắng cảnh của thành phố mặc dù quy mô nhỏ. Gian hàng bao gồm 11 mô-đun, mỗi mô-đun được tạo hình bằng sự kết hợp của 2 cấu trúc vỏ hyperbol. Kết cấu dầm cho gian hàng đã được chuẩn bị tại Việt Nam. Là một không gian cộng đồng, cấu trúc này có thể được nhân bản ở Venice, nhưng cũng có thể ở các vùng nông thôn và thành thị khác. Nó có thể được vận chuyển dễ dàng và do đó có thể là một không gian trong bảo tàng, một gian hàng cho trường học hoặc chỉ là một không gian miễn phí và mở cửa cho tất cả mọi người ở một số vùng quê. Tiềm năng của nó là vô hạn. Và tiềm năng vô hạn không thể phân biệt này là những gì chúng tôi muốn cung cấp tại không gian này. Thực hành: VTN Architects Hiệu trưởng: Võ Trọng Nghĩa, Nguyễn Tất Đạt Kiến trúc sư: Tô Quang Cẩm, Thomas Boerendonk Lãnh đạo công trình tre: VTN Architects Hoàn thành: Tháng 5, 2018 Địa điểm: Venice, Italia Diện tích: 290 mét vuông Ảnh của: Inexnex, Francesco Galli Lịch sự: La Biennale di Venezia, Arch. Sabin Prodan

 Thạch nhũ tre
Thạch nhũ tre

Thạch nhũ là không gian tự do, không gian cộng đồng, được mọi người chia sẻ bình đẳng. Nó mở và miễn phí cho tất cả. Vì ý thức cộng đồng này, không gian trống phải là một không gian dễ thực hiện. Điều này được đặc trưng bởi sự đơn giản trong cấu trúc và chi phí sản xuất thấp. Ở đây, trong không gian này, chúng tôi sử dụng tre làm vật liệu duy nhất. Bamboo, với sự linh hoạt đặc biệt về cấu trúc, cho phép chúng tôi thực hiện dự án này với nguồn lực hạn chế (8 công nhân Việt Nam, với sự hỗ trợ của các kiến ​​trúc sư và sinh viên Việt Nam và Ý để xây dựng gian hàng trong vòng 25 ngày). Tính linh hoạt này vượt ra ngoài các cấu trúc. Tre giúp tạo nên một không gian giàu tính liên kết với vẻ đẹp của thiên nhiên, với nắng, gió và biển cả. Vì lý do đó, không gian tre này dễ dàng trở thành thắng cảnh của thành phố mặc dù quy mô nhỏ. Gian hàng bao gồm 11 mô-đun, mỗi mô-đun được tạo hình bằng sự kết hợp của 2 cấu trúc vỏ hyperbol. Kết cấu dầm cho gian hàng đã được chuẩn bị tại Việt Nam. Là một không gian cộng đồng, cấu trúc này có thể được nhân bản ở Venice, nhưng cũng có thể ở các vùng nông thôn và thành thị khác. Nó có thể được vận chuyển dễ dàng và do đó có thể là một không gian trong bảo tàng, một gian hàng cho trường học hoặc chỉ là một không gian miễn phí và mở cửa cho tất cả mọi người ở một số vùng quê. Tiềm năng của nó là vô hạn. Và tiềm năng vô hạn không thể phân biệt này là những gì chúng tôi muốn cung cấp tại không gian này. Thực hành: VTN Architects Hiệu trưởng: Võ Trọng Nghĩa, Nguyễn Tất Đạt Kiến trúc sư: Tô Quang Cẩm, Thomas Boerendonk Lãnh đạo công trình tre: VTN Architects Hoàn thành: Tháng 5, 2018 Địa điểm: Venice, Italia Diện tích: 290 mét vuông Ảnh của: Inexnex, Francesco Galli Lịch sự: La Biennale di Venezia, Arch. Sabin Prodan

 Thạch nhũ tre
Thạch nhũ tre

Thạch nhũ là không gian tự do, không gian cộng đồng, được mọi người chia sẻ bình đẳng. Nó mở và miễn phí cho tất cả. Vì ý thức cộng đồng này, không gian trống phải là một không gian dễ thực hiện. Điều này được đặc trưng bởi sự đơn giản trong cấu trúc và chi phí sản xuất thấp. Ở đây, trong không gian này, chúng tôi sử dụng tre làm vật liệu duy nhất. Bamboo, với sự linh hoạt đặc biệt về cấu trúc, cho phép chúng tôi thực hiện dự án này với nguồn lực hạn chế (8 công nhân Việt Nam, với sự hỗ trợ của các kiến ​​trúc sư và sinh viên Việt Nam và Ý để xây dựng gian hàng trong vòng 25 ngày). Tính linh hoạt này vượt ra ngoài các cấu trúc. Tre giúp tạo nên một không gian giàu tính liên kết với vẻ đẹp của thiên nhiên, với nắng, gió và biển cả. Vì lý do đó, không gian tre này dễ dàng trở thành thắng cảnh của thành phố mặc dù quy mô nhỏ. Gian hàng bao gồm 11 mô-đun, mỗi mô-đun được tạo hình bằng sự kết hợp của 2 cấu trúc vỏ hyperbol. Kết cấu dầm cho gian hàng đã được chuẩn bị tại Việt Nam. Là một không gian cộng đồng, cấu trúc này có thể được nhân bản ở Venice, nhưng cũng có thể ở các vùng nông thôn và thành thị khác. Nó có thể được vận chuyển dễ dàng và do đó có thể là một không gian trong bảo tàng, một gian hàng cho trường học hoặc chỉ là một không gian miễn phí và mở cửa cho tất cả mọi người ở một số vùng quê. Tiềm năng của nó là vô hạn. Và tiềm năng vô hạn không thể phân biệt này là những gì chúng tôi muốn cung cấp tại không gian này. Thực hành: VTN Architects Hiệu trưởng: Võ Trọng Nghĩa, Nguyễn Tất Đạt Kiến trúc sư: Tô Quang Cẩm, Thomas Boerendonk Lãnh đạo công trình tre: VTN Architects Hoàn thành: Tháng 5, 2018 Địa điểm: Venice, Italia Diện tích: 290 mét vuông Ảnh của: Inexnex, Francesco Galli Lịch sự: La Biennale di Venezia, Arch. Sabin Prodan

 Thạch nhũ tre
Thạch nhũ tre

Thạch nhũ là không gian tự do, không gian cộng đồng, được mọi người chia sẻ bình đẳng. Nó mở và miễn phí cho tất cả. Vì ý thức cộng đồng này, không gian trống phải là một không gian dễ thực hiện. Điều này được đặc trưng bởi sự đơn giản trong cấu trúc và chi phí sản xuất thấp. Ở đây, trong không gian này, chúng tôi sử dụng tre làm vật liệu duy nhất. Bamboo, với sự linh hoạt đặc biệt về cấu trúc, cho phép chúng tôi thực hiện dự án này với nguồn lực hạn chế (8 công nhân Việt Nam, với sự hỗ trợ của các kiến ​​trúc sư và sinh viên Việt Nam và Ý để xây dựng gian hàng trong vòng 25 ngày). Tính linh hoạt này vượt ra ngoài các cấu trúc. Tre giúp tạo nên một không gian giàu tính liên kết với vẻ đẹp của thiên nhiên, với nắng, gió và biển cả. Vì lý do đó, không gian tre này dễ dàng trở thành thắng cảnh của thành phố mặc dù quy mô nhỏ. Gian hàng bao gồm 11 mô-đun, mỗi mô-đun được tạo hình bằng sự kết hợp của 2 cấu trúc vỏ hyperbol. Kết cấu dầm cho gian hàng đã được chuẩn bị tại Việt Nam. Là một không gian cộng đồng, cấu trúc này có thể được nhân bản ở Venice, nhưng cũng có thể ở các vùng nông thôn và thành thị khác. Nó có thể được vận chuyển dễ dàng và do đó có thể là một không gian trong bảo tàng, một gian hàng cho trường học hoặc chỉ là một không gian miễn phí và mở cửa cho tất cả mọi người ở một số vùng quê. Tiềm năng của nó là vô hạn. Và tiềm năng vô hạn không thể phân biệt này là những gì chúng tôi muốn cung cấp tại không gian này. Thực hành: VTN Architects Hiệu trưởng: Võ Trọng Nghĩa, Nguyễn Tất Đạt Kiến trúc sư: Tô Quang Cẩm, Thomas Boerendonk Lãnh đạo công trình tre: VTN Architects Hoàn thành: Tháng 5, 2018 Địa điểm: Venice, Italia Diện tích: 290 mét vuông Ảnh của: Inexnex, Francesco Galli Lịch sự: La Biennale di Venezia, Arch. Sabin Prodan

Description

Thạch nhũ là không gian tự do, không gian cộng đồng, được mọi người chia sẻ bình đẳng. Nó mở và miễn phí cho tất cả.

Vì ý thức cộng đồng này, không gian trống phải là một không gian dễ thực hiện. Điều này được đặc trưng bởi sự đơn giản trong cấu trúc và chi phí sản xuất thấp. Ở đây, trong không gian này, chúng tôi sử dụng tre làm vật liệu duy nhất. Bamboo, với sự linh hoạt đặc biệt về cấu trúc, cho phép chúng tôi thực hiện dự án này với nguồn lực hạn chế (8 công nhân Việt Nam, với sự hỗ trợ của các kiến ​​trúc sư và sinh viên Việt Nam và Ý để xây dựng gian hàng trong vòng 25 ngày).

Tính linh hoạt này vượt ra ngoài các cấu trúc. Tre giúp tạo nên một không gian giàu tính liên kết với vẻ đẹp của thiên nhiên, với nắng, gió và biển cả. Vì lý do đó, không gian tre này dễ dàng trở thành thắng cảnh của thành phố mặc dù quy mô nhỏ. Gian hàng bao gồm 11 mô-đun, mỗi mô-đun được tạo hình bằng sự kết hợp của 2 cấu trúc vỏ hyperbol. Kết cấu dầm cho gian hàng đã được chuẩn bị tại Việt Nam.

Là một không gian cộng đồng, cấu trúc này có thể được nhân bản ở Venice, nhưng cũng có thể ở các vùng nông thôn và thành thị khác. Nó có thể được vận chuyển dễ dàng và do đó có thể là một không gian trong bảo tàng, một gian hàng cho trường học hoặc chỉ là một không gian miễn phí và mở cửa cho tất cả mọi người ở một số vùng quê. Tiềm năng của nó là vô hạn. Và tiềm năng vô hạn không thể phân biệt này là những gì chúng tôi muốn cung cấp tại không gian này.

Thực hành: VTN Architects
Hiệu trưởng: Võ Trọng Nghĩa, Nguyễn Tất Đạt
Kiến trúc sư: Tô Quang Cẩm, Thomas Boerendonk
Lãnh đạo công trình tre: VTN Architects
Hoàn thành: Tháng 5, 2018
Địa điểm: Venice, Italia
Diện tích: 290 mét vuông
Ảnh của: Inexnex, Francesco Galli
Lịch sự: La Biennale di Venezia, Arch. Sabin Prodan