Gian hàng tre 2012

 Gian hàng tre 2012
Gian hàng tre 2012

Gian trưng bày này được trưng bày trong Triển lãm Kiến trúc Việt Nam 2012 diễn ra tại Hà Nội trong 5 ngày vào tháng 4/2012. Với kích thước hình chữ nhật 3 x 8,6 mét, cao 4,2 mét và nặng hơn 10 tấn, gian hàng được thi công trong hai ngày bằng vật liệu duy nhất là khoảng 500 thân tre. Để đối phó với thời gian xây dựng ngắn, tre đã được đặt thẳng như gạch để tạo ra một bức tường, sàn và mái nhà đồ sộ theo cách tối giản. Ba thân cống dài 8,6 mét được xếp theo chiều ngang và kết nối với nhau, tạo thành một khối xây. Các đơn vị phân tầng tạo ra bức tường dọc của gian hàng, trong khi phần cuối bên được bao gồm các đoạn tre nhỏ, được cắt thành các đoạn dài 60 và 80cm, và xếp như gạch. Tình trạng: Đã xây dựng từ 04. 2012 Chương trình: Gian hàng triển lãm Thời gian triển lãm: 20-24. Tháng 4 năm 2012 Địa điểm: Hà Nội, Việt Nam GFA: 26m2 Nhà thầu: Công ty CP Ngôi nhà Gió và Nước Ảnh: Nguyễn Quang Phúc, VTN Architects Tín dụng thiết kế: VTN Architects Nhóm thiết kế: Võ Trọng Nghĩa, Masaaki Iwamoto, Takashi Niwa, Kosuke Nishijima

 Gian hàng tre 2012
Gian hàng tre 2012

Gian trưng bày này được trưng bày trong Triển lãm Kiến trúc Việt Nam 2012 diễn ra tại Hà Nội trong 5 ngày vào tháng 4/2012. Với kích thước hình chữ nhật 3 x 8,6 mét, cao 4,2 mét và nặng hơn 10 tấn, gian hàng được thi công trong hai ngày bằng vật liệu duy nhất là khoảng 500 thân tre. Để đối phó với thời gian xây dựng ngắn, tre đã được đặt thẳng như gạch để tạo ra một bức tường, sàn và mái nhà đồ sộ theo cách tối giản. Ba thân cống dài 8,6 mét được xếp theo chiều ngang và kết nối với nhau, tạo thành một khối xây. Các đơn vị phân tầng tạo ra bức tường dọc của gian hàng, trong khi phần cuối bên được bao gồm các đoạn tre nhỏ, được cắt thành các đoạn dài 60 và 80cm, và xếp như gạch. Tình trạng: Đã xây dựng từ 04. 2012 Chương trình: Gian hàng triển lãm Thời gian triển lãm: 20-24. Tháng 4 năm 2012 Địa điểm: Hà Nội, Việt Nam GFA: 26m2 Nhà thầu: Công ty CP Ngôi nhà Gió và Nước Ảnh: Nguyễn Quang Phúc, VTN Architects Tín dụng thiết kế: VTN Architects Nhóm thiết kế: Võ Trọng Nghĩa, Masaaki Iwamoto, Takashi Niwa, Kosuke Nishijima

 Gian hàng tre 2012
Gian hàng tre 2012

Gian trưng bày này được trưng bày trong Triển lãm Kiến trúc Việt Nam 2012 diễn ra tại Hà Nội trong 5 ngày vào tháng 4/2012. Với kích thước hình chữ nhật 3 x 8,6 mét, cao 4,2 mét và nặng hơn 10 tấn, gian hàng được thi công trong hai ngày bằng vật liệu duy nhất là khoảng 500 thân tre. Để đối phó với thời gian xây dựng ngắn, tre đã được đặt thẳng như gạch để tạo ra một bức tường, sàn và mái nhà đồ sộ theo cách tối giản. Ba thân cống dài 8,6 mét được xếp theo chiều ngang và kết nối với nhau, tạo thành một khối xây. Các đơn vị phân tầng tạo ra bức tường dọc của gian hàng, trong khi phần cuối bên được bao gồm các đoạn tre nhỏ, được cắt thành các đoạn dài 60 và 80cm, và xếp như gạch. Tình trạng: Đã xây dựng từ 04. 2012 Chương trình: Gian hàng triển lãm Thời gian triển lãm: 20-24. Tháng 4 năm 2012 Địa điểm: Hà Nội, Việt Nam GFA: 26m2 Nhà thầu: Công ty CP Ngôi nhà Gió và Nước Ảnh: Nguyễn Quang Phúc, VTN Architects Tín dụng thiết kế: VTN Architects Nhóm thiết kế: Võ Trọng Nghĩa, Masaaki Iwamoto, Takashi Niwa, Kosuke Nishijima

 Gian hàng tre 2012
Gian hàng tre 2012

Gian trưng bày này được trưng bày trong Triển lãm Kiến trúc Việt Nam 2012 diễn ra tại Hà Nội trong 5 ngày vào tháng 4/2012. Với kích thước hình chữ nhật 3 x 8,6 mét, cao 4,2 mét và nặng hơn 10 tấn, gian hàng được thi công trong hai ngày bằng vật liệu duy nhất là khoảng 500 thân tre. Để đối phó với thời gian xây dựng ngắn, tre đã được đặt thẳng như gạch để tạo ra một bức tường, sàn và mái nhà đồ sộ theo cách tối giản. Ba thân cống dài 8,6 mét được xếp theo chiều ngang và kết nối với nhau, tạo thành một khối xây. Các đơn vị phân tầng tạo ra bức tường dọc của gian hàng, trong khi phần cuối bên được bao gồm các đoạn tre nhỏ, được cắt thành các đoạn dài 60 và 80cm, và xếp như gạch. Tình trạng: Đã xây dựng từ 04. 2012 Chương trình: Gian hàng triển lãm Thời gian triển lãm: 20-24. Tháng 4 năm 2012 Địa điểm: Hà Nội, Việt Nam GFA: 26m2 Nhà thầu: Công ty CP Ngôi nhà Gió và Nước Ảnh: Nguyễn Quang Phúc, VTN Architects Tín dụng thiết kế: VTN Architects Nhóm thiết kế: Võ Trọng Nghĩa, Masaaki Iwamoto, Takashi Niwa, Kosuke Nishijima

Description

Gian trưng bày này được trưng bày trong Triển lãm Kiến trúc Việt Nam 2012 diễn ra tại Hà Nội trong 5 ngày vào tháng 4/2012.

Với kích thước hình chữ nhật 3 x 8,6 mét, cao 4,2 mét và nặng hơn 10 tấn, gian hàng được thi công trong hai ngày bằng vật liệu duy nhất là khoảng 500 thân tre. Để đối phó với thời gian xây dựng ngắn, tre đã được đặt thẳng như gạch để tạo ra một bức tường, sàn và mái nhà đồ sộ theo cách tối giản. Ba thân cống dài 8,6 mét được xếp theo chiều ngang và kết nối với nhau, tạo thành một khối xây. Các đơn vị phân tầng tạo ra bức tường dọc của gian hàng, trong khi phần cuối bên được bao gồm các đoạn tre nhỏ, được cắt thành các đoạn dài 60 và 80cm, và xếp như gạch.

Tình trạng: Đã xây dựng từ 04. 2012
Chương trình: Gian hàng triển lãm
Thời gian triển lãm: 20-24. Tháng 4 năm 2012
Địa điểm: Hà Nội, Việt Nam
GFA: 26m2
Nhà thầu: Công ty CP Ngôi nhà Gió và Nước
Ảnh: Nguyễn Quang Phúc, VTN Architects
Tín dụng thiết kế: VTN Architects
Nhóm thiết kế: Võ Trọng Nghĩa, Masaaki Iwamoto, Takashi Niwa, Kosuke Nishijima