Nhà trẻ nông dân

Description

001.

Trường Mẫu giáo dành cho 500 trẻ mầm non, nằm cạnh một xưởng đóng giày lớn, là một nguyên mẫu của không gian giáo dục bền vững trong khí hậu nhiệt đới. Tòa nhà được thiết kế cho con em của công nhân nhà máy với ngân sách thấp.
Ý tưởng xây dựng là “Nhà trẻ nông dân” với mái nhà xanh liên tục, mang đến trải nghiệm nông nghiệp và thực phẩm cho trẻ em Việt Nam, cũng như sân chơi an toàn ngoài trời.

Tình trạng: Đã xây dựng vào tháng 10.2013

Chương trình: Mẫu giáo

Địa điểm: Đồng Nai, Việt Nam

GFA: 3.800m2

Diện tích 1F: 2.615,9m2

Diện tích 2F: 1.110,6m2

Diện tích khuôn viên: 10.650m2

Khách hàng: Pou Chen Việt Nam

Nhà thầu: Công ty CP Ngôi nhà Gió và Nước

Tín dụng thiết kế: Vo Trong Nghia Architects (VTN Architects)

Kiến trúc sư chính: Võ Trọng Nghĩa, Takashi Niwa, Masaaki Iwamoto

Kiến trúc sư: Trần Thị Hằng, Kuniko Onishi

Phân tích CFD: Môi trường Mô phỏng Inc

Ảnh: Hiroyuki Oki

Tư vấn công trình xanh: Melissa Merryweather