Nhà Hành chính Đại học FPT

Description

003.

Tòa nhà quản trị FPT là một phần trong giai đoạn đầu của kế hoạch tổng thể lớn hơn nhằm chuyển đổi trường đại học thành trường đại học có ý thức về môi trường cạnh tranh toàn cầu. Tòa nhà đóng vai trò như một cửa ngõ vào khuôn viên và mặt tiền xanh rõ ràng chỉ ra hướng tương lai của khuôn viên. Vì tòa nhà là giai đoạn đầu tiên của trường đại học đang mở rộng, nó đã được thiết kế để có thể thích ứng trong chương trình của nó để đáp ứng các yêu cầu lập trình khác nhau trong tương lai.

Tình trạng: Xây dựng năm 2017.01

Chương trình: Cơ sở giáo dục

Vị trí: Láng Hòa Lạc, Hà Nội, Việt Nam

GFA: 11.065m2

Khách hàng: FPT Uninversity

Nhà thầu: Công ty CP đầu tư và xây dựng HUD1

Tín dụng thiết kế: VTN Architects (Võ Trọng Nghĩa Architects)

Kiến trúc sư chính: Võ Trọng Nghĩa

KTS: Vũ Hải

Nhóm thiết kế: Ngô Thùy Dương, Trần Mai Phương

Nhiếp ảnh gia: Hoàng Lê