Bamboo Clubhouse Casamia

Description

1/8

036.

Tên dự án: Club House
Thiết kế: Vo Trong Nghia Architects
Địa chỉ: Khu đô thị Casamia, thôn Võng Nhi, xã Cẩm Thanh, Tp Hội An, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam

Architecture Firm | VTNarchitects.net | Ho Chi Minh City

hcmc@vtnaa.com

Phone: 028 6287 4411

© 2020 by VTN Architects, All Rights Reserved

  • Black Facebook Icon
  • Black LinkedIn Icon