Bamboo Clubhouse Casamia

Description

036.

Tên dự án: Club House
Thiết kế: Vo Trong Nghia Architects
Địa chỉ: Khu đô thị Casamia, thôn Võng Nhi, xã Cẩm Thanh, Tp Hội An, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam